fbpx

އޮރެންޖް މާޓް ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަންގެ އިނާމަކަށް ޤިބްލައިން އުމްރާ ދަތުރެއް!

އޮރެންޖް މާޓް ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަންގެ އުމްރާ ދަތުރު ލިބުން ނަސީބު ވެރިއަކަށް ނަތާޝާ ހޮވިއްޖެއެވެ.

އޮރެންޖް މާޓްގެ މިއަހަރު ރަމަޞާން މަހު ޕްރޮމޯޝަންގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި ވަނަ ކަމުގައިވާ އުމްރާ ދަތުރު އަށް ހޮވުނު ފަރާތާކީ މަރިޔަމް ނަތާޝާއެވެ. ނަތާޝާއަށް ގުރުއަތުން ލިބުނު އުމްރާ ދަތުރު ޙަވާލުކޮށް ދެއްވީ ޤިބްލް ޙައްޖު ޢުމުރާ ގުރޫޕްގެ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަ އަލްފާޟިލް ޔާމީން އިދްރީސްއެވެ.

އަލިކިލެގެފާނު މަގު، އާކަކާގޭ 1، ގައި ހުންނަ އޮރެންޖް މާޓުގައި މިރޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަފްލާ އަކީ 1437 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޞާން މަހު އޮރެންޖް މާރޓް އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ”ރޯދަ ހަދިޔާ“ ގެ ނަސީބްވެރިންނާއި، އިނާމް ހަވާލު ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާއެކެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Call Now Buttonގުޅުއްވާ