fbpx
މައްކާ ހޮޓާ
މައްކާ ހޮޓަލުގެ މައުޟޫމާތު
ހަރަމާއި ހޮޓަލާއި ދެމެދު 7 މިނިޓް
ހޮޓަލުގައި 117 ކޮޓަރި / 12 ފަންގިފިލާ
ރޫމް ސާރވިސްގެ ޙިދުމަތް
ފަހަނާގައި ހޫނު ފެން ލިބޭނެ
އަދިވެސް އިތުރު ޚިދުމަތްތައް...
ހޮޓަލުގެ އެޑްރެސް:

Qasr Ajyad Alsad Hotel
Ajyad Alsad
King Abdulaziz Rd
(in front of the Royal Palace Gate)
Mecca 24231 - Saudi Arabia

މައްކާ ހޮޓަލުގެ ޗާޓު:
Call Now Buttonގުޅުއްވާ