fbpx

ދަތުރުގެ އަގު

150 ރިޔާލް

އާންމު މައުލޫމާތު

 • މިއީ އިތުރަށް ފައިސާ ނަގައިގެން ކުރާ ދަތުރެއް.
 • މައްކާއިން ޖިއްދާއަށް ދެވޭނީ ގާތްގަޑަކަށް 1 ގަޑިއިރުން.
 • މިދަތުރުގައި ކެއުމާއި ނަމާދު ކުރުމަށް މަޑު ކުރާނެ.

ޒިޔާރަތްކުރާނެ ތަންތަން

1 ) ހޮޓަލުން ފުރުން
 • ހޮޓަލުން ފުރުން
 • މައްކާއިން ޖިއްދާއަށް ދެވޭނީ ގާތްގަޑަކަށް 1 ގަޑިއިރުން
 • މައްކާއިން ޖިއްދާއަށް:
   • ފުރުން: އިއުލާން ކުރާނެ
   • ފުރާ ގަޑި: އިއުލާން ކުރާނެ
2 ) މިއުޒިއަމްއަށް ޒިޔާރަތްކުރުން
 • ޖިއްދާއަށް ކުރާ ވިޔަފާރި ދަތުރު ފެށުމުގެ ކުރިން މިއުޒިއަމްއަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުން އޮންނާނެ. ސަޢުދީގެ ކުރީގެ ދިރިއުޅުމާއި ހެދުމާއި އެހެނިހެން ސާމާނު ފެނިގެންދާ މިމިއުޒިއަމްއަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ،
 • ދަތުރު މަތީގައި ކެއުމާއި ނަމާދު ކުރުމަށް މަޑު ކުރާނެ.
3 ) މައްކާއަށް އެނބުރި އައުން
 • ޖިއްދާއިން މައްކާއަށް އެނބުރި އަންނާނީ ރޭގަނޑު.
Call Now Buttonގުޅުއްވާ