fbpx

ވީއައިޕީ ޢުމްރާ

ވީއައިޕީ ޚިދުމަތުގެ ޢުމަރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ދިއުމަށް ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް އެދެވިދާނެއެވެ. މި ޕެކޭޖުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އަގުގައި ޢުމްރާގެ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ. މި ޚިދުމަތުގެ ދަށުން ޢުމްރާ ކުރާ ފަރާތްތައް ތިބޭނީ ޙަރަމްފުޅާ ވަރަށް ގާތުގައެވެ. އަދި އެތެރޭގެ ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގައި ވެސް ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ވީއައިޕީ ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތެވެ.

Call Now Buttonގުޅުއްވާ