fbpx

ސްޓޫޑެންޓް ޕެކޭޖް

ސްޓޫޑެންޓް ޕެކޭޖަކީ ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ތަރުބަވީ ޢުމްރާ ޕެކޭޖެކެވެ. މިޕެކޭޖްގައި ޢުމްރާ ކުރާ ކިޔަވާކުދިންނަށް ޢުމްރާގެ އަޅުކަމުގެ އިތުރުން މައްކާއާއި މަދީނާއާއި ޠާއިފްގެ އިސްލާމީ ބިނާތަކާއި ތާރީޚީ ތަންތަނާއި ކަންކަން ކިޔައިދެވޭނީ ފިލާވަޅުތަކެއް ގޮތައް އެތަންގޮސް ހަމަލޮލުން ތަންތަން ދެކޭ ޙާލުގައެވެ. މީގެ އިތުރުން ދެޙަރަމްފުޅުގެ އިސް ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅުންނާ ނުވަތަ މައްކާ މަދީނާގެ ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށް އެބޭފުޅުންގެ ކިބައިން ފިލާވަޅު ލިބިގަނެވޭނެއެވެ. މި ޕެކޭޖްގައި ޚިދުމަތް ދެވޭނީ ޚާއްޞަ ރޭޓްތަކެއްގައެވެ.

Call Now Buttonގުޅުއްވާ