fbpx

ރަށު އުމްރާ ޕެކޭޖް

އައިލެންޑް ޕެކޭޖަކީ ވަކި ރަށްރަށުގެ މީހުން ޢުމްރާ އަށް ދިއުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޕެކޭޖެކެވެ. މި ޕެކޭޖްގައި ވަކި ރަށެއްގެ މީހުން އެމީހުންނަށް ފަސޭހަ ދުވަސްވަރެއްގައި ޢުމްރާއަށް ދާން ބޭނުން ނަމަ އެކަން ފަހިކޮށްދެވޭނެއެވެ. އެ ދަތުރުގައި ދާނީ ހަމަ އެރަށެއްގެ މީހުން އެކަންޏެވެ.

Call Now Buttonގުޅުއްވާ