fbpx

ވީއައިޕީ ޢުމްރާ - މާރޗް 2022

USD 2800

10 ދުވަސްVisa Fees Included*

ދަތުރާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު

 • ދަތުރު ލީޑް ކުރައްވާނީ ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސަޢީދު
 • ޖާގައިގެ ޢަދަދު: 10 މީހުން
 • ޖުމްލަ: 10 ދުވަސް
 • ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ސުންގަޑި: 31 ޖެނުއަރީ 2022
 • މާލެއިން ފުރުން: މާރޗް މަހު ފުރަތަމަ ހަފްތާ
 • މާލެއިން އައުން:
 • އެއާރލައިން: ސައުދީ އެއަރ ލައިން (ފަސްޓް ކްލާސް)

ދަތުރުގެ ޚިދުމަތްތައް

 • ކްލޮކް ޓަވަރުން ހޮޓާ
 • އިހްރާމް
 • ވިސާ ފީ
 • ވީއައިޕީ ބަހުގެ ހިދުމަތް
 • މައްކާއި މަދީނާގެ ޒިޔާރަތް ދަތުރު
 • ދެ ޢުމްރާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު
 • ދެކޮޅު ޓިކެޓް
 • ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް

އިތުރު ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، އިތުރު ޢުމްރާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު، ތާއިފް އަދި ޖިއްދާ ދަތުރު

ހޮޓަލުން ހަރަމްއަށް

ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާނެ އޮފިޝަލުން

ނޯޓް:

 • ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ލުއިފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުން ބައިބަޔަށް ބަހާލައިގެން ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމްވެސްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އިތުރު ދަތުރުތައް

Call Now Buttonގުޅުއްވާ