fbpx

ހޮޓެލްތައް

ޢުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން މާތް ބިމަށް ޒިޔާރަތްކުރާއިރު މައްކާ އަދި މަދީނާގައި ތިބޭނީ ހަރަމްއާއި މާދުރު ނޫން ހިސާބެއްގައެވެ. ތިރީގައިއެވަނީ އާންމުކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ތިބޭ ހޮޓެލްތަކެވެ. ލޮކޭޝަން އާއި ފޮޓޯ ހިއްސާކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި ހޮޓެލްގެ އާންމު މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވާނެއެވެ.

މައްކާ ހޮޓާތައް

Call Now Buttonގުޅުއްވާ