fbpx

ޤަސްރު އަޖްޔާދު އަލް ސަޢްދު ހޮޓެލް

ހޮޓަލުގެ މައުޟޫމާތު
  • ހަރަމާއި ހޮޓަލާއި ދެމެދު 8 މިނިޓް
  • ރޫމް ސާރވިސްގެ ޙިދުމަތް
  • ފަހަނާގައި ހޫނު ފެން ލިބޭނެ
  • އަދިވެސް އިތުރު ޚިދުމަތްތައް…

ހޮޓަލުގެ އެޑްރެސް:

Qasr Ajyad Alsad Hotel

فندق قصر أجياد السد

Ajyad Al Sud District, King Abdul Aziz Road
Mecca 24222  – Saudi Arabia

ހޮޓަލުގެ ޗާޓު:

Call Now Buttonގުޅުއްވާ