fbpx

މޫވެން ޕިކް ހޮޓެލް

ހޮޓަލުގެ މައުޟޫމާތު
  • މިއީ ވީއައިޕީ ޢުމްރާތަކުގައި ތިބޭނެ ހޮޓާ
  • ކްލޮކް ޓަވަރުން ހޮޓަލް، ހަރަމާއި ހޮޓަލާއި ދެމެދު 2 މިނިޓް
  • ފެންވަރު ރަނގަޅު ހިދުމަތްތަކެއް
  • ރޫމް ސާރވިސްގެ ޙިދުމަތް
  • އަދިވެސް އިތުރު ޚިދުމަތްތައް…

ހޮޓަލުގެ އެޑްރެސް:

Mövenpick Hotel

فندق موڤنبيك برج هاجر مكة

Near King Abdul Aziz Rd, Abraj Al Bait, Mecca 21955, Saudi Arabia

ހޮޓަލުގެ ޗާޓު:

Call Now Buttonގުޅުއްވާ