fbpx

މަތުމަރާ އަޖްޔާދު އަލް ސައްދު މައްކާ ހޮޓަލް

ހޮޓަލުގެ މައުޟޫމާތު
  • ހަރަމާއި ހޮޓަލާއި ދެމެދު 10-12 މިނިޓް
  • ރޫމް ސާރވިސްގެ ޙިދުމަތް
  • ފަހަނާގައި ހޫނު ފެން ލިބޭނެ
  • އަދިވެސް އިތުރު ޚިދުމަތްތައް…

ހޮޓަލުގެ އެޑްރެސް:

Mawasem Ajyad Al Sad Hotel

فندق مواسم اجياد السد (مثمرة )

Mecca 24231, Saudi Arabia

ހޮޓަލުގެ ޗާޓު:

Call Now Buttonގުޅުއްވާ