fbpx

ލުލު އައްޝަރްޤް

ހޮޓަލުގެ މައުޟޫމާތު
  • ހަރަމާއި ހޮޓަލާއި ދެމެދު 10 މިނިޓް
  • ރޫމް ސާރވިސްގެ ޙިދުމަތް
  • ފަހަނާގައި ހޫނު ފެން ލިބޭނެ
  • އަދިވެސް އިތުރު ޚިދުމަތްތައް…

ހޮޓަލުގެ އެޑްރެސް:

Luluat Al Sharq

فندق لؤلؤة الشرق

Ajyad Al Sad
Mecca 24231 – Saudi Arabia

ހޮޓަލުގެ ޗާޓު:

Call Now Buttonގުޅުއްވާ