fbpx

ލޯލާތު އަލް އަޒްހަރު ހޮޓެލް

ހޮޓަލުގެ މައުޟޫމާތު
  • ހަރަމާއި ހޮޓަލާއި ދެމެދު 7 މިނިޓް
  • ރޫމް ސާރވިސްގެ ޙިދުމަތް
  • ފަހަނާގައި ހޫނު ފެން ލިބޭނެ
  • އަދިވެސް އިތުރު ޚިދުމަތްތައް…

ހޮޓަލުގެ އެޑްރެސް:

Loloat Al Azhar Hotel

فندق لؤلؤة الأزهر

7149 King Abdul Aziz Rd, Ajyad, Mecca 24231 – Saudi Arabia

ހޮޓަލުގެ ޗާޓު:

Call Now Buttonގުޅުއްވާ