fbpx

ދާނަ އައްތާޖް ހޮޓެލް

ހޮޓަލުގެ މައުޟޫމާތު
  • ހަރަމާއި ހޮޓަލާއި ދެމެދު 5 މިނިޓް
  • ރޫމް ސާރވިސްގެ ޙިދުމަތް
  • ފަހަނާގައި ހޫނު ފެން ލިބޭނެ
  • އަދިވެސް އިތުރު ޚިދުމަތްތައް…

ހޮޓަލުގެ އެޑްރެސް:

Dana Al Taj Hotel

فندق قصر أجياد السد

Ajyad Al Sud District, King Abdul Aziz Road
Mecca 24222  – Saudi Arabia

ހޮޓަލުގެ ޗާޓު:

Call Now Buttonގުޅުއްވާ