fbpx

އަރޓަލް އަލް މުނައްވަރާ ހޮޓެލް

ހޮޓަލުގެ މައުޟޫމާތު
  • ހަރަމާއި ހޮޓަލާއި ދެމެދު 7 މިނިޓް
  • ރޫމް ސާރވިސްގެ ޙިދުމަތް
  • ފަހަނާގައި ހޫނު ފެން ލިބޭނެ
  • އަދިވެސް އިތުރު ޚިދުމަތްތައް…

ހޮޓަލުގެ އެޑްރެސް:

Artal Al Munawara Hotel

ندق ارتال المنورة

Zaid Bin Thabet Street, King Faisal Road, 42311 Al Madinah, Saudi Arabia

ހޮޓަލުގެ ޗާޓު:

Call Now Buttonގުޅުއްވާ