fbpx

އަލް ފަޖްރް އަލް ބަދީއު 2

ހޮޓަލުގެ މައުޟޫމާތު
  • ހަރަމާއި ހޮޓަލާއި ދެމެދު 4 މިނިޓް
  • ރޫމް ސާރވިސްގެ ޙިދުމަތް
  • ފަހަނާގައި ހޫނު ފެން ލިބޭނެ
  • އަދިވެސް އިތުރު ޚިދުމަތްތައް…

ހޮޓަލުގެ އެޑްރެސް:

فندق الفجر البديع 2

Fajr Al Badiea 2 Hotel

Ajyad Almasafi
Mecca 24231 – Saudi Arabia

ހޮޓަލުގެ ޗާޓު:

Call Now Buttonގުޅުއްވާ