fbpx

ކިތައް ޢުމްރާ ވެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟

ޖުމްލަ 2 ޢުމްރާ ވެވޭނެ. އެއީ ރާއްޖެއިން އިން މައްކާއަށް ދާއިރުވާ ޢުމްރާ އާއި މަދީނާއިން މައްކާއަށް ދާ ޢުމްރާ. މީގެ އިތުރުން އިތުރު ޢުމްރާ ވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ތާއިފު ދަތުރު ކުރާނަމަ ޢުމްރާއެއް ވުމުގައި ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ. އެހެންކަމުން މިދަތުރުތަކުގައި ޖުމްލަ 3 ޢުމްރާ ކުރެވިދާނެ.

Call Now Buttonގުޅުއްވާ