fbpx

އިތުބާރާއެކު ފުރިހަމަ ޚިދުމަތްތަކެއް!

"ޤިބްލަ ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" އަކީ ޢުމްރާގެ މާތް އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ހުއްދަ ދީފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ. އަދި މިކުންފުންޏަކީ އަޔާޓާ ލިބިފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ ޢުމްރާ ކުންފުނިތަކަށްވެސް ސައުދީ ވިސާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

Saudi Arabia
Approved Umrah
VISA Travel Agent

ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ދަތުރުގެ ޝެޑިއުލްތައް
ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ދަތުރުތައް

ތަޖުރިބާ ހުރި ޒުުވާން ޓީމެއް!

މައުލޫމާތު

ފޮޓޯ ގެލެރީ

މުހިންމު ލިޔުންތައް

ދަތުރުތަކުގެ ޝެޑިއުލްތައް

Call Now Buttonގުޅުއްވާ